RUN FOR A MOTHER, RUN FOR A CHILD


30 listopada 2018 w Kampali, stolicy Ugandy współorganizowaliśmy wraz z Good Care Uganda Foundation Dzień Charytatywny. To wydarzenie otworzył bieg charytatywny, rozpoczynając kampanię, z której dochody zostaną przeznaczone na zmniejszenie umieralności matek rodzących i noworodków w Ugandzie.