Wsparcie Levolosi Medical Centre w Arushy w walce z cukrzycą

Cukrzyca jest najczęstszym powikłaniem metabolicznym w ciąży. W Tanzanii dotyka aż 13% ciężarnych i niestety nieleczona może powodować śmiertelne zagrożenie dla matki i jej dziecka.

Jako część projektu realizowanego w Levolosi Medical Centre w Arusha, przekazałyśmy glukometry wraz z bezpiecznymi lancetami otrzymane od HTL-STREFA. Umożliwi to przebadanie ponad 4000 osób w kierunku cukrzycy.

Dziękujemy HTL-STREFA za Wasz cenny wkład w poprawę opieki zdrowotnej w społecznościach objętych naszymi projektami.