W 2017 roku nasz zespół we współpracy z Fundacją Światło dla Afryki i partnerem lokalnym zrealizował projekt w Tanzanii sfinansowany przez MSZ w ramach programu Małych Grantów. Zgodnie z priorytetem Polskiej Pomocy Rozwojowej: Poprawa infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych oraz wzrost kwalifikacji personelu medycznego w zakresie świadczenia opieki medycznej na rzecz matek i dzieci dostarczyliśmy zestawy porodowe i przeszkoliliśmy lokalne położne.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas