Zrealizowaliśmy projekt w jednym z dystryktów Ugandy, który charakteryzuje się wysoką śmiertelnością matek i noworodków spowodowaną infekcjami okołoporodowymi.

Zgony noworodków są nierozerwalnie związane z warunkami podczas porodu i opieki nad noworodkiem. Uganda boryka się z brakiem dobrze wyposażonych placówek opieki zdrowotnej na poziomie społeczności oraz brakiem wykwalifikowanego personelu medycznego. Z powodu ograniczonego dostępu do środków transportu, złych warunkami dróg i niewystarczającym wsparciem w systemie opieki zdrowotnej, wiele kobiet nie otrzymuje właściwej, terminowej opieki medycznej, wiele z nich umiera co roku w trakcie ciąży i porodu z powodu stanów, którym można było zapobiec lub leczyć. 

Niska jakość opieki wynikająca z braku wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia, braku podstawowego sprzętu oraz odległości między domem a placówkami opieki zdrowotnej to główne przeszkody w korzystaniu z opieki szpitalnej. Kobiety mieszkające na obszarach wiejskich, te pochodzące z najbiedniejszych rodzin i te, które mają mniejsze wykształcenie, mają najmniejszy dostęp do opieki medycznej podczas porodu.

W ramach projektu przeszkoliliśmy lokalnych pracowników służby zdrowia, dostarczyliśmy artykuły medyczne ratujące życie podczas porodu, zadbaliśmy o edukację zdrowotną dla matek, poprawiając dostęp do opieki medycznej dla kobiet mieszkających na obszarach wiejskich. Dzięki temu projektowi udało nam się ochronić zdrowie i życie 1000 matek i 1000 noworodków.

Wesprzyj działalność naszej Fundacji

Dzięki Twojemu wsparciu możemy jeszcze skuteczniej ratować kobiety i dzieci.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas