YORGHAS Foundation od początku istnienia angażuje się w edukację globalną.  Współpracujemy z wieloma szkołami podstawowymi, kołami wolontariatu, przedszkolami, szkołami średnimi, uczelniami i bibliotekami w całej Polsce.

Uczestniczymy w spotkaniach, prowadzimy prelekcje i warsztaty, podczas których rozmawiamy o problemach i wyzwaniach krajów Globalnego Południa w kontekście naszej działalności w Afryce, szerszej perspektywie myślenia i oceny zjawisk, przełamujemy stereotypy i uprzedzenia, kształtując postawę otwartości, solidarności i odpowiedzialności. 

Wspólnie organizujemy akcje dobroczynne, zbiórki, kiermasze, koncerty charytatywne i aukcje internetowe, które pozwoliły już m.in. zakupić kamizelki ratunkowe i sprzęt ratowniczy dla naszej „Łodzi Życia” na jeziorze Chilwa w Malawi rozdystrybuować mundurki szkolne i setki plecaków czy też wesprzeć walkę z ubóstwem menstruacyjnym w szkołach wiejskich w Malawi. Podczas trzech edycji naszej cyklicznej akcji „Ołówki dla Afryki” zebrano łącznie ponad 3 tony tablic, mebli i przyborów szkolnych, które trafiły do szkół w Tanzanii, Sierra Leone i Malawi, wspierając edukację dzieci w ubogich rejonach wiejskich.

Zapraszamy do współpracy!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas